Mad Designer at work in the dark

Jeszcze dzień, najwyżej dwa...

Cierpliwości... :-)